Valitsus kiitis heaks palgakokkuleppe TALOga

21.12.2006 | 11:53

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus kiitis heaks Vabariigi Valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel sõlmitava 2007. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kokkulepe ning andis sotsiaalministrile volitused valitsuse nimel sellele alla kirjutamiseks.

Kokkuleppe kohaselt on TALO liikmeskonda kuuluva vahetult riigieelarve vahenditest töötasu saava kõrgharidusega töötaja palga alammäär töötamisel täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal vähemalt 7475 krooni kuus.

Allakirjutamise hetkest jõustuvat kokkulepet rakendatakse alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-