Valitsus kinnitas 1. jaanuarist 2005 kehtivad palga alammäärad

23.12.2004 | 12:01

Uudis
    • Jaga

Valitsus kinnitas oma määrusega alates 1. jaanuarist 2005. a kehtima hakkavad palga alammäärad. Tunnipalga alammääraks on 15 krooni 90 senti ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 2690 krooni.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti ametiühingute keskliidud sõlmisid 30. augustil 2001. a kokkuleppe palga alammäära muutmise põhimõtete kohta, mille kohaselt osapooled sõlmivad igaks kalendriaastaks alampalga kokkuleppe.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit leppisid 22. detsembril 2004. a oma kokkuleppes kokku, et alates 1. jaanuarist 2005. a on tunnipalga alammäär 15 krooni 90 senti ja kuupalga alammäär 2690 krooni.

Ühtlasi tunnistas valitsus kehtetuks Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2003. a määrus nr 323 "Palga alammäära kehtestamine".

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. aastal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-