Valitsus kinnitas ajateenija toetuse ulatuse ja maksmise korra

21.12.2006 | 11:22

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas suurendada ajateenija igakuist toetus seniselt 150 kroonilt 1500 kroonini kuus, et kompenseerida ajateenija väljaminekuid. Praegune ajateenijate toetus kehtib aastast 2000.

Otsuse kohaselt makstakse ajateenijale kuni ametikohale määramiseni toetust 1500 krooni kuus. Alates sõduri, vanemsõduri, jaoülema, rühmavanema või rühmaülema ametikohale määramisest ja sõltuvalt ajateenistuse kestusest suureneb toetus ligi 3000 kroonini. Motiveerimaks ajateenijaid asuma teenistusse ametikohtadel, kus ajateenistuse kestus on üksteist kuud, makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust ajateenijale kõrgendatud toetust: sõduri ametikohal 3000 krooni, vanemsõduri ametikohal 3200 krooni, jaoülema ametikohal 3500 krooni ja rühmavanema ning rühmaülema ametikohal 4000 krooni kuus.

Valitsuse määruse rakendamiseks kulub eelarvelisi vahendeid summas 57,2 miljonit krooni, mis varasemaga võrreldes on kasvanud 31,5 miljonit. Vahendid on planeeritud 2007. aasta kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvesse ning määrus jõustumine on kavandatud 1. jaanuarist 2007.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-