Valitsus kinnitas hea õigusloome ja normitehnika eeskirja

22.12.2011 | 10:20

Uudis
    • Jaga

Valitsuses täna kinnituse saanud hea õigusloome ja normitehnika eeskiri sisaldab tunnustatud hea õigusloome põhimõtteid ja nõudeid normitehnikale. Näiteks on sõnastatud õigusaktide selguse ja mõjususe nõue, huvirühmade kaasamise nõue, oluliste mõjude, samuti õigusaktide kvaliteedi ja toimivuse perioodilise hindamise nõue jm.

Eeskirja peamiseks eesmärgiks on tõsta seaduste ja määruste eelnõude kvaliteeti ja ühtlustada Vabariigi Valitsuse ning Riigikogu normitehnika reegleid.

Uudsena sätestatakse mõjude hindamise metoodikat ja kaasamise head tava arvesse võttes reeglid selle kohta, millal ja kuidas koostada eelnõu väljatöötamiskavatsust ja eelnõu kontseptsiooni. Kõige esimeseks sammuks on probleemi ning lahenduste kaardistamine, samuti kaasnevate oluliste mõjude määratlemine ja seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamine. Väljatöötamiskavatsus kooskõlastatakse ministeeriumidega ning alles seejärel koostatakse seaduse eelnõu ja hinnatakse põhjalikult mõjusid. Lisaks näeb eelnõu ette seaduse rakendamisest tulenevate mõjude järelhindamise. Selle raames määratakse kindlaks, millal ja missugune institutsioon teeb õigusakti mõjude järelhindamise, et kontrollida regulatsiooni toimivust. Järelhindamisel analüüsitakse, kas praktikas saavutati selline tulemus, mis eelnõu koostamisel eesmärgiks seati.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal. Muudatuste ulatusliku mõju tõttu töökorraldusele on nende rakendumiseks kavandatud järkjärguline üleminekuaeg. Kui 2012. aastast rakendatakse nõudeid vähemalt veerandi ministeeriumi ettevalmistatavate eelnõude, siis alates 2013. aastast vähemalt poolte puhul. Eelnõus toodud nõuded rakendatakse täies mahus 2014. aastast.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-