Valitsus kinnitas Kaitseväe põhimääruse muutmise

20.12.2012 | 11:13

Uudis
    • Jaga

Valitsus kinnitas tänasel istungil Kaitseväe põhimääruse muutmise seoses 1. jaanuaril 2013 jõustuvate kaitseväe korralduse seaduse muudatustega.

Seaduse muutmisega lisatakse kaitseväele isikute kaitse ülesanne ning kaitseväe koosseisu lisatakse eraldiseisvate struktuuriüksustena kaitseväe erioperatsioonide üksus ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent. Mõlemad hakkavad alluma vahetult kaitseväe juhatajale.

Uusi ametikohti struktuurimuudatustega juurde ei looda, sest kaitseväe erioperatsioonide üksus luuakse senise luurepataljoni erioperatsioonide grupi asemele ning NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent senise staabi- ja sidepataljoni küberkaitse kompetentsikeskuse Eesti kontingendi asemele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-