Valitsus kinnitas koolide loetelu

23.12.2004 | 17:16

Uudis
    • Jaga

Valitsus jätkas hommikusel valitsuse istungil alanud arutelu ja otsustas kinnitada koolide loetelu, mille hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks võib Riigi Kinnisvara AS kasutada talle selleks eraldatud vahendeid. Koolide loetelu tugineb maakondade ja linnade esitatud koolivõrgu arengukavadel ja jätkusuutlike koolide nimekirjadel. 2004. aasta lisaeelarve kohaselt suurendati Riigi Kinnisvara AS-i aktsiakapitali 600 miljoni krooni võrra eesmärgiga anda koolidele täiendav võimalus rahastada koolihoonete renoveerimist ja ehitamist Riigi Kinnisvara AS-i toel.

Samuti otsustas valitsus, et 13. jaanuaril esitavad rahandusminister ning haridus- ja teadusminister valitsusele ülevaate koolide huvist Riigi Kinnisvara AS-i poolt pakutava finantseeringu vastu.

Koolide nimekirja on võimalik täiendada 2005. aasta kevadel pärast teostatavate uuringute tegemist ja veel koostamisel olevate maakondlike arengukavade valmimist. Hiljem tuleb nimekirja täiendavalt lisada ka arengukavade alusel asutatavad uued koolid, nt Harju maakonna Tallinna lähiümbruse valdade uued koolid.
Üldhariduskoolide rahastamisel on alates 2006. aastast kavas üle minna uuele pearahasüsteemile. Kõik kulud on arvestatud õpilase pearaha sisse, väikseid koole toetatakse lisaks pearahale ka baasrahaga. Eestis on terve rida koole, kus on õpilasi vähem kui baasraha saamiseks vaja on, aga mida tuleb regionaalsete iseärasuste tõttu kindlasti pidada (nt väikesaarte koolid). Neid tuleb käsitleda erijuhtumitena ja baasraha saavad need koolid sõltumata laste arvust.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-