Valitsus kinnitas loomsete saaduste impordiks lubatud Koidula piiripunkti lahtiolekuaja

22.12.2011 | 10:38

Uudis
    • Jaga

Põllumajandusministeeriumi poolt ettevalmistatud määrusega kehtestas valitsus Eesti-Vene piiril asuva loomsete saaduste impordiks lubatud Koidula piiripunkti lahtiolekuaja. Ööpäevaringne toidu- ja veterinaarkontroll hakkab toimuma inimtoiduks mõeldud pakendatud külmutatud, jahutatud ja tavatemperatuuriga loomsete saaduste ning inimtoiduks mitte mõeldud pakendatud külmutatud ja tavatemperatuuriga loomsete saaduste üle.

Kuna tegemist on esmakordselt avatava raudtee piiripunktiga, siis ei ole praegu teada, milliseks kujuneb toidu- ja veterinaarkontrolli vajadus. Kõne alla tulevad nii imporditavad saadetised kui ka transiitkaubad. Veterinaar- ja toiduametil puuduvad seni kogemused rongidega veetavate kaubakoguste kontrollimisele kuluva aja kohta Euroopa Liidu tingimustes ja seetõttu on keeruline kavandada töö mahtu. Sadama- ja maanteepiiripunktis arvestatakse ühe konteineri või autohaagise kontrolliks kuni kaks tundi. Ameti tänavusse eelarvesse on kavandatud Koidula piiripunkti ööpäevaringseks avamiseks nelja töötaja personalikulud. Juhul kui kaubavood peaksid oluliselt suurenema, siis tuleb kaaluda lisatöökohtade loomist.

Määruse kehtestamine mõjutab otseselt loomsete saaduste importimisega tegelevaid isikuid, kes saavad edaspidi ühendusevälistest riikidest importimiseks kasutada ka Koidula raudtee piiripunkti. Seni on see võimalik üksnes Paldiski Lõunasadama, Muuga sadama, Narva maantee ja Luhamaa piiripunkti kaudu.

Koidula piiripunkti avamisega seotud kulutused on kavandatud veterinaar- ja toiduameti eelarves.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-