Valitsus kinnitas munitsipaalkoolide õpetajate palgatõusu

30.12.2008 | 10:32

Uudis
    • Jaga

Valitsus kinnitas tänasel istungil munitsipaalkoolide õpetajatele 8-protsendilise palgatõusu tulevaks aastaks. Klassijuhataja ülesannete täitmisel suurendatakse palga alammäärasid 10 protsenti.

Valitsusliidu programmis aastateks 2007 – 2011 on valitsus seadnud eesmärgiks viia noorempedagoogi palga alammäär 2013. aastaks vähemalt riigi keskmise palga tasemele.

Uuest aastast on noorempedagoogi palga alammäär 10 277 krooni, pedagoogil 10 883 krooni, vanempedagoogil 12 438 krooni ja pedagoog-metoodikul 15 020 krooni.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel lepivad munitsipaalkooli õpetajate palga alammäärades üleriigiliselt kokku valitsus, kohalike omavalitsusüksuste volitatud esindajad ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajate poolt moodustatud delegatsioonid.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-