Valitsus kinnitas riigiametnike ja riigiasutuste töötajate palgamäärused 2009. aastaks

30.12.2008 | 10:37

Uudis
    • Jaga

Valitsus arutas ja kinnitas nii riigiteenistujate kui ka valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad 2009. aastaks. Määrustega sätestati ka tingimused palgamäärade diferentseerimisele ja lisatasu maksmisele nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate ülesannete täitmise eest.

Võrreldes 2008. aastaga ei ole palgakorralduses tehtud põhimõttelisi muudatusi.

Riigiteenistujate ja riigiasutuste töötajate töötasustamise tingimused on Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud iga-aastaselt.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-