Valitsus kinnitas seitsme ühendvalla tekke

29.12.2016 | 10:37

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks seitse valdade ühinemise otsust. Valitsus kinnitas Elva, Saaremaa, Rakvere, Tapa, Valga, Viljandi ja Vinni valdade moodustamise.

Nendest kõige suurema elanike arvuga on Saaremaa vald, 32 000 elanikku. Saaremaal ühinesid kõik vallad peale Pöide. Elvas ühineti üle maakonnapiiri Valgamaa poole.

Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oktoobris 2017.

Nende ühinemiste tulemusena väheneb omavalitsuste koguarv Eestis 25 omavalitsuse võrra 178-le. Kokku 153 valda ja 25 linna.

Kohalike omavalitsuste ühinemine on haldusreform esimene etapp. Valitsusel on plaanis suurendada kohaliku omavalitsuse finantsautonoomiat ja anda omavalitsustele üle osa riiklikke ülesandeid koos vastava rahastusega. Valitsus plaanib tõsta kohalike omavalitsuste tulubaasi, tasandades kriisiaegset üksikisiku tulumaksu protsendi langust.

Uuel aastal saab ümber tähtaeg, mille jooksul said Eesti kohalikud omavalitsused vabatahtlikult ühineda. Enamik ühinemisläbirääkimistes osalenud kohalikest omavalitsusüksustes on jõudnud ühinemisotsuste osas kokkuleppele.

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-