Valitsus kinnitas struktuuritoetuse meetmete nimekirja aastaiks 2014–2020

11.12.2014 | 10:49

Uudis
    • Jaga

Valitsus kinnitas täna “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“, milles sisalduvad otsused on aluseks meetmete avamiseks vajalike õigusaktide koostamiseks ja jõustamiseks.

Meetmete nimekiri koostatakse lähtuvalt ”Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ eesmärkidest, rahastamiskavast ja toetatavatest tegevustest. Nimekiri sisaldab rakenduskava elluviimiseks vajalikke meetmeid, nende tegevusi, tulemuste hindamiseks vajalikke mõõdikuid koos sihttasemetega, rahastamiskava ja meetme elluviimise eest vastutavaid asutusi.

Meetmete nimekirja koostamist ja elluviimist juhib rahandusministeerium, kaasates teisi ministeeriume, riigikantseleid ja sotsiaalpartnereid. Meetmete kaudu kasutatav fondide Euroopa Liidu poolne toetusmaht kokku on ligikaudu 3,53 miljardit eurot. Sellele lisandub Eesti riigieelarve ja toetuse saajate panus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-