Valitsus muutis kohalikele omavalitsustele määratud toetusfondi vahendite jaotamist

17.12.2015 | 10:29

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus muutis tänasel istungil käesoleva aasta 6. veebruari määrust nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord”.

Eelnõu on seotud Riigikogus menetluses oleva Vabariigi Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõuga (140 SE), millega kavandatakse hariduskulude toetuse hulgas investeeringuteks ettenähtud vahendid summas 2.6 miljonit eurot suunata õpetajate palgakasvuks (kavandatav jõustumisaeg 01.01.2016). Seadusega kooskõlla viimiseks jäetakse määrusest investeeringutoetus välja.

Määruse eelnõuga tehakse parandus sõnastuses ja lisatakse määrusest ekslikult välja jäänud säte, et 2015.a oli ette nähtud vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitis kolmekordses määras seoses toetusmäärade ja taotlejate arvu kiire tõusuga. Kolmekordses määras toetus maksti välja Vabariigi Valitsuse tasandus- ja toetusfondi 2015. a jaotuse korralduse alusel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-