Valitsus muutis riikliku lepitaja ametipalka

23.12.2004 | 12:02

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas muuta riikliku lepitaja ametipalga võrdseks maa-, linna- ja halduskohtu kohtuniku ametipalgaga.

Seletuskirja kohaselt on Eestis suhteliselt vähe vajalike teadmiste ja kogemustega inimesi ning sellest tulenevalt peaks riikliku lepitaja töötasustamise süsteem olema sellele ametikohale asumiseks motiveeriv, tagades lepitajale elukvaliteedi taseme säilimise.

Riikliku lepitaja nimetab ametisse Vabariigi Valitsus Sotsiaalministeeriumi, tööandjate ja töötajate keskliitude ühise kokkuleppe alusel kolmeks aastaks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-