Valitsus muutis tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja

23.12.2010 | 10:54

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas lisada tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 39 uut mittetulundusühingut ja sihtasutust ning 570 usulist ühendust.

Nimekirja kantakse 39 uut mittetulundusühingut ja sihtasutust, mis tegutsevad spordi, sealhulgas laste- ja noortespordi, kultuuri ja kunsti, sotsiaaltoetuse, laste toetamise, kodukandi arengu, religiooni, hariduse, demokraatia arengu ja loomakaitse valdkonnas.

Nimekirja kantakse ka 570 usulist ühendust. Praegu kehtiva korra kohaselt käsitatakse usuliste ühenduste registrisse kantud juriidilist isikut tulumaksusoodustusega ühinguna nimekirja kandmata. Tulumaksuseaduse muudatuste kohaselt kantakse nimekirja enne 2011. aasta 1. jaanuari usuliste ühenduste registrisse kantud usulised ühendused.

Nimekirjast kustutatakse 19 ühingut, mis ei ole heategevuslikud, mis lõpetatakse või mille suhtes on algatatud pankrotimenetlus, millel on ajatamata maksuvõlg, mis ei ole korduvalt esitanud maksuhaldurile aruandeid või deklaratsioone, mille lõpetamisel ei anta vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või mis on maksuhaldurile esitanud taotluse nimekirjast väljaarvamiseks.

Tulumaksuseaduse alusel on valitsusele antud õigus kustutada mittetulundusühing ja sihtasutus nimekirjast, kui selgub, et ühing ei vasta seadusega sätestatud tingimustele, sealhulgas ei ole heategevuslik ning ei tegutse avalikes huvides. Maksu- ja tolliamet kontrollib nimekirja kantud ühingute tegevust. Tingimustele mittevastavuse avastamisel teeb maksuhaldur ettepaneku mittetulundusühingu või sihtasutuse nimekirjast kustutamiseks.

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kinnitab pärast asjatundjate komisjonilt soovituse küsimist Vabariigi Valitsus korraldusega vastavalt tulumaksuseaduse paragrahvile 11 (vaata https://www.riigiteataja.ee/akt/13340627#para11).

Valitsuse korraldus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-