Valitsus on olnud tegevusprogrammi täitmisel edukas

20.12.2018 | 13:22

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 20. detsember 2018 – Valitsus on kahe aasta eest kokku lepitud tegevusprogrammis täitnud detsembrikuu lõpuni plaanitud ülesannetest pea 94 protsenti ehk 342 ülesannet 365st.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsus lähtunud oma tegevuses valitsusliidu kokkuleppest. "Oleme muutnud paremaks avalikke teenuseid, teinud otsuseid ebavõrdsuse vähendamiseks ning pidanud oma töös ja otsustes silmas kogu Eesti arengut. Samuti on valitsus keskendunud Eesti inimeste turvalisuse ja riikliku julgeoleku tõstmisele nii siseriiklikus kui ka üleilmses plaanis," ütles Ratas.

Põhimõttelisemate otsustena tõi peaminister välja tervishoiu rahastamise suurendamise, et parandada arstiabi kättesaadavust ja vähendada ravijärjekordi. Samuti tõi ta esile Eesti pensionisüsteemi muutmise solidaarsemaks ja jätkusuutlikumaks.

"Meile on väga oluline, et inimestele kõige lähemal olev valitsustasand ehk kohalikud omavalitsused oleksid võimekad nii rahaliselt kui ka pädevuselt. Selleks uuendasime halduskorraldust," märkis peaminister. Valitsuse kõige olulisem maksupoliitiline otsus oli tema sõnul maksuvaba tulu reform, mille eesmärk on vähendada sissetulekute ebavõrdsust ning langetada madalamat ja keskmist tulu teenivate inimeste maksukoormust.

Lisaks on valitsus tõstnud mitmetes riiklikult olulistes valdkondades palka: päästjatel, politseinikel, õpetajatel, kultuuri- ja sotsiaaltöötajatel, samuti suurendanud peretoetusi ning langetanud teisi Eesti kestvust garanteerivaid otsuseid. Seejuures on järgmise aasta kaitse-eelarve Eesti ajaloo suurim.

Kultuuriminister Indrek Saar: "Aastat kokku võttes jääb kindlasti eredaimana meelde Eesti Vabariigi juubeliaasta. Oleme aasta jooksul saanud teha asju, millest olime aastakümneid vaid unistanud. Lisaks lugematule arvule sündmustele üle terve Eesti olime oma maailmatasemel kultuuriga nähtavad kogu maailmas. Balti sümbolismi näitus Pariisis Orsay muuseumis, mida külastas ligi veerand miljonit kunstihuvilist, Michel Sittowi näitus Washingtoni rahvusgaleriis, mida hiljem saatis ennenägematu huvi ka meie Kumus, on vaid mõned näited."

"Sotsiaaldemokraadid on valitsuses olnud kogu selle riigikogu koosseisu aja ning tänu sellele võin öelda, et oleme liikunud palju solidaarsema ja õiglasema riigi suunas. Kindlasti on palju veel ka teha. Oleme taganud inimestele rohkem võimalusi ja seeläbi ka valikuvabadusi. Oleme aidanud neid, kes abi vajavad," sõnas Saar.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles aastale tagasi vaadates, et tema hinnangul oli üks kõige tähenduslikumaid kingitusi saja-aastasele Eestile meie arvult juba kuues, Alutaguse rahvuspark. "Isiklikult pean tähtsündmuseks kommunismiohvrite memoriaali avamist. See oli kogu ühiskonda kõnetav asi, mille rahvas võttis kohe omaks."

"Valitsuskoalitsiooni tööst märgiksin väga olulisena ära pensionisüsteemi muutmise ning töö- ja pereelu paindlikuma ühendamise. Nende valdkondade probleemidele on pikka aega tähelepanu pööratud," ütles justiitsminister.

Reinsalu sõnul on selle valitsuse ajal Eesti majandus- ja rahanduskeskkond olnud korras. "Eesti tootlikkus kasvab, tööpuudus on madal. Samuti on väga oluline, et koalitsiooni koostööna vastu võetud järgmise aasta riigieelarve on tasakaalus," sõnas Reinsalu.


Taust
Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse 23. novembril 2016. Oma otsustes ja tegevustes lähtub valitsus valitsusliidu lepingus kokku lepitud suurtest eesmärkidest: edendada kestlikku majanduskasvu, kasvatada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust. Kokku on valitsuse tegevusprogrammis ligi 400 ülesannet.
 

  • Link valitsuse tegevuste ülevaatele (Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi täitmisest 2018. aastal): https://www.valitsus.ee/sites/default/files/valitsuse_tegevusprogrammi_taitmise_aruanne_2018.pdf
  • Valitsuse uusim ühisfoto, 20.12.2018 (fotograaf Renee Altrov) - https://www.dropbox.com/sh/3dvhsxthw0xer3m/AAB6HRNz3MZaOkDwzKJNeBtLa?dl=0

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-