Valitsus otsustas alustada sõbraliku kokkuleppe läbirääkimisi

20.12.2012 | 11:09

Uudis
    • Jaga

Välisminister Urmas Paeti ettepanekul otsustas valitsus alustada sõbraliku kokkuleppe läbirääkimisi isikuga, kes on esitanud Euroopa Inimõiguste Kohtusse kaebuse Eesti Vabariigi vastu seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 6, so õiglase kohtumenetluse erinevate tingimuste väidetava rikkumisega Eesti riigi poolt.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-