Valitsus otsustas erandkorras anda Eesti kodakondsuse kahele inimesele

13.05.2021 | 17:42

Stenbocki maja, 13. mai 2021 – Valitsus arutas ja otsustas anda Eesti kodakondsuse kahele inimesele, kes on varasemalt kriminaal- ja väärteokorras karistatud, kuid kelle karistatus on kustunud.
    • Jaga

Taotlejad on oma viimased kuriteod sooritanud rohkem kui 18 aastat tagasi ja olid kuritegude toimepanemise ajal väga noored. Üks taotlejates ei ole viimasel viiel ja teine taotleja viimasel kuuel aastal õigusrikkumisi korda pannud.

Taotlejad omavad pikaajalise elaniku elamisluba, on elanud Eestis seaduslikult rohkem kui kaheksa aastat, neil on registreeritud elukoht Eestis, püsiv sissetulek ja nad on sooritanud eesti keele oskuse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse eksamid.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus