Valitsus otsustas rajada Sisekaitseakadeemia Narva kolledži

30.03.2017 | 17:34

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 30. märts 2017 - Tänasel valitsuskabineti istungil otsustati, et Narva rajatakse Sisekaitseakadeemia kolledž. Ühtlasi tähendab tänane samm seda, et akadeemia praegused õppekompleksid Tallinnas, Väike-Maarjas ja Paikusel säilivad. Otsus lähtub nii akadeemia huvidest kui ka Ida-Virumaa ja tema elanike vajadustest, olles kasulik mõlemale osapoolele. Valitsuse eesmärk on SKA arendusprojekt Narvas viia lõpule 2019. aastal.


„Valitsuse jaoks on oluline, et Sisekaitseakadeemia kolledži Narva rajamisel võidaks sellest mitte ainult siseturvalisuse valdkond mitmekesisema väljaõppekeskkonna näol, vaid ka kohalik kogukond. Rajades Narva kolledži annab see positiivse signaali, et valitsus väärtustab Ida-Virumaa arengut ning peab sealset elukeskkonda sama oluliseks kui kõikjal mujal Eestis,“ ütles peaminister Ratas.

„Valitsuse otsus on põhimõtteline, et suurendada Eesti riigi kohalolekut kohapeal, selle otsusega saame tegeliku turvalisuse kasvu piirkonnas juba kahe aasta pärast, selle otsuse järel hakkab Narvas pidevalt paiknema 150 kadetti ja politseinikku“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Siseminister Andres Anvelti sõnul toetab sisekaitseakadeemia Narva kolledži rajamine SKA seniseid arengusuundi, andes kadettidele ja ametnikele uusi praktika- ja väljaõppe võimalusi ning tõhustades sisekaitseõpet Ida-Virumaa gümnaasiumites. „Samal ajal arvestab tänane otsus ka politsei- ja piirivalveameti vajadustega, milleks on kiirreageerimisvõimekuse tõstmine, uute harjutamisvõimaluste loomine ja piirivalvurite elamistingimuste parandamine,“ selgitas siseminister. SKA Narva kolledžis hakatakse korraldama kadettide väljaõpet ja praktikat, ametnike täiendõpet ja sisekaitselist eelkoolitust.

„Kolledži loomine suurendab märgiliselt Eesti riigi kohalolekut Ida-Virumaal, aitab parandada avalikku korda ja tõsta turvalisust. Kadetid patrullivad reaalselt linnatänavatel, töötavad piiripunktides ja tollis ning löövad kaasa kohalike päästekomandode ja Viru vangla töös,“ sõnas Anvelt.

Tulevikus saab Ida-Virumaale praktikale suunata igal aastal kuni 400 kadetti. Uus kolledž saab olema Eestis ainulaadne, kuna see ühendab kõikide sisekaitse erialade praktikad ja kadetid. Majutuskohad luuakse umbes 160 inimesele, sealhulgas väljaõppel olevatele kadettidele, kiirreageerijale ja piirivalvuritele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-