Valitsus pidas istungi, päevakorda lisati seitse teemat

29.12.2020 | 13:04

Uudis
    • JagaStenbocki maja, 29. detsember 2020 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1, 3 ja 5-9. Päevakorrast võeti välja punkt nr 2 ja 4.1 ja 4.3. Päevakorrapunt nr 4.2 avati aruteluks ja kiideti esitatud kujul heaks. Päevakorda täiendati 7 punktiga, mis kõik kiideti esitatud kujul heaks.

Esiteks lisati päevakorda korraldus hariduselu regulatsiooni kohta alates 11. jaanuarist, valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab selle kohta välja eraldi pressiteate. Korraldus avaldatakse kodulehel kriis.ee.

Teiseks lisati päevakorda valitsuse reservist 325 000 euro eraldamise riigikantseleile COVID-19 epideemiaga seotud kulude katteks.

Kolmandaks lisati päevakorda valitsuse reservist 200 000 euro eraldamise sotsiaalministeeriumi valitsemisala kaudu terviseametile koroonaviiruse ja antigeeni testide korraldamiseks tippsportlastele 2021. aastal.

Neljandaks lisati päevakorda laenulimiidi suurendamise nõusoleku andmise KredExile Alexela Varahalduse Aktsiaseltsi osas. KredExile anti nõusolek suurendada ettevõtte jaoks käibevahendite limiiti 14 miljoni euro võrra.

Viiendaks lisati päevakorda riigi 2020. aasta lisaeelarvega eraldatud vahendite kasutamise tähtaja pikendamise 2021. aastaks. Järgmisel aastal saab kasutada nende toetusmeetmete eelarveid, mille kohustused on võetud kuni 31. detsembrini 2020.

Kuuendaks lisati päevakorda valitsuse reservist 506 500 euro eraldamise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile turvalise krüpteeritud mobiilside lahenduse kasutusele võtmiseks alates 2021. aastast.

Seitsmendaks lisati päevakorda ja kiideti heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus– ja koostöölepingu, salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu ning tuumaenergia ohutut ja rahumeelset kasutamist käsitleva lepingu allkirjastamise, ajutise kohaldamise ja sõlmimise kohta. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saatis selle kohta välja eraldi teate.

Valitsuse erakorralise istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-erakorralise-istungi-kommenteeritud-paevakord-0

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-