Valitsus pidas istungi, pressikonverents pärast neljapäevast istungit

18.12.2019 | 09:45

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 18. detsember 2019 – Valitsus kiitis tänasel erakorralisel istungil heaks päevakorrapunktid 2–3; 5 ja 7. Aruteluks avati punktid 1; 4 ja 6. Lisati üks päevakorrapunkt.

Aruteluks avatud punktis 1 „Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu“ ja punktis 6 „Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu“ valitsus otsust ei teinud ja jätkab arutelusid. Punkt 4 „Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu“ kinnitati esitatud kujul.

Rahandusminister Martin Helme ettepanekul lisati päevakorda punkt „Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu“. Valitsus otsustas eelnõu saata riigikogule.

Eelnõu kohaselt leevendatakse struktuuritoetuse seaduses väiksemasummaliste ostude korral riigihangete üldpõhimõtete järgimise kohustust. Muudatuse kohaselt peab erasektori ja riigihankekohuslasest toetuse saaja neid põhimõtteid järgima ostude korral alates 20 000 eurost käibemaksuta varasema 5 000 euro asemel. Piirmäära suurendamise eesmärk on vähendada halduskoormust väiksemasummaliste ostude puhul ja käia kaasas riigihangete seaduses sätestatud riigihangete piirmäärade tõusuga. Samuti on Euroopa Liidu eelarve kasutamist reguleerivas finantsmääruses lihthanke algmäär 20 000 eurot käibemaksuta.18. detsembri erakorralise istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-18122019-erakorralise-istungi-kommenteeritud-paevakord

Homme, neljapäeval toimuvad valitsuse istung, kabinetinõupidamine ja pressikonverents tavapärastel aegadel. Täpsema eelinfo, sh homse istungi kommenteeritud päevakorra saadab valitsuse kommunikatsioonibüroo täna õhtul.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-