Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Helme, Aab, Reinsalu ja Lukas

12.12.2019 | 10:19

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 12. detsember 2019 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1–5; 7–8 ja 10–15. Aruteluks avati päevakorrapunkt 6, mis kinnitati esitatud kujul. Päevakorrapunkti 9, „Statistikaameti 2020.–2024. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“ otsustati seekord mitte arutada.

Kultuuriminister Tõnis Lukase ettepanekul lisati päevakorda punkt Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine. Vastavalt Eesti Kultuurkapitali seadusele kuuluvad nõukogu koosseisu esimehena valdkonna eest vastutav minister, rahandusministri nimetatud esindaja, kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga sihtkapitali nõukogu poolt nimetatud esindaja. Sihtkapitalid  on  valinud  oma  esindajad  Eesti  Kultuurkapitali  nõukogusse  käesoleva  aasta novembris toimunud koosolekutel.

Nõukokku kuuluvad Peeter Lusmägi – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja; Lauri Kärk – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja. Jaak Allik – näitekunsti sihtkapitali esindaja; Jorma Sarv – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja; Mart Laar – kultuuriministri esindaja; Anu Saluäär-Kall – rahandusministri esindaja; Mait Väljas – arhitektuuri sihtkapitali esindaja; Berk Vaher – kirjanduse sihtkapitali esindaja; Marje Lohuaru – helikunsti sihtkapitali esindaja ja Maarin Ektermann – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja.


Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaministrit asendav siseminister Mart Helme, riigihalduse minister Jaak Aab, välisminister Urmas Reinsalu ja kultuuriminister Tõnis Lukas.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-12122019-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-