Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Kallas, Aab, Pentus-Rosimannus ja Kiik

23.09.2021 | 10:13

Stenbocki maja, 23. september 2021 – Valitsus kiitis istungile esitatud kujul heaks päevakorrapunktid 1-22. Päevakorda lisati täiendavalt viis teemat, mis kõik kiideti samuti heaks.
    • Jaga

Sotisaalkaitseminister Signe Riisalo lisas päevakorda perelepituse seaduse eelnõu, mis loob aluse riikliku perelepitusteenuse loomiseks, et võimaldada vanematel lahkumineku korral sõlmida lapse heaolust lähtuvaid kokkuleppeid edasise elukorralduse osas.

Justiitsminister Maris Lauri lisas istungile kaks eelnõu.

Esiteks esitas ta päevakorda seaduse eelnõu konkurentsiseaduse ja teiste seaduste muutmise kohta, et tagada konkurentsiametile täiendav rahastus võimekamaks lisanduvate ülesannete täitmiseks. Konkurentsiamet saab seeläbi efektiivsemalt reguleerida monopoolsete ettevõtjate teenuste hindasid, et tarbijad saaksid kvaliteetseid teenuseid põhjendatud hinnaga. Konkurentsiamet reguleerib elektri-, maagaasi-, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, kaugkütte-, raudtee-, posti-, lennundus- ning sadamate sektorit.

Teiseks lisas justiitsminister istungile riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga tõstetakse kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärasid, lihtsustatud menetluste ja maksekäsu kiirmenetluse piirmäära. Kehtivad piirmäärad pärinevad enamjaolt 2011. aastast või veelgi varasemast ajast. Lisaks muudetakse menetlusdokumentide kättetoimetamise tingimusi ning maksekäsu kiirmenetlust puudutavaid sätteid.

Seoses Riigikogu menetlusest tagasi võtmisega algatab valitsus uuesti elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa elektroonilise side seadustik.

Samal põhjusel algatab valitsus taas ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse keskkonnateabe käitlemise korda riigi andmekogudes.

Valitsuse istungi kommenteeritud päevakord: https://valitsus.ee/uudised/valitsuse-239-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverents toimub Stenbocki maja pressiruumis ja algab kell 12. Pressikonverentsil osalevad peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Koroonaviiruse leviku ohu maandamiseks palume pressikonverentsil osalejatel esitada majja saabumisel COVID-tõend.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://youtu.be/nchLZIJZexQ

Venekeelse sünkroontõlkega pressikonverents on jälgitav lingilt: https://youtu.be/WYU4FxVR5SI

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus