Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Kallas, Aab, Pentus-Rosimannus, Mölder ja Sutt

29.04.2021 | 10:46

Stenbocki maja, 29. aprill 2021 – Valitsus kiitis istungil esitatud kujul heaks päevakorrapunktid 1-17. Täiendavalt lisati päevakorda kaks teemat.
    • Jaga

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna lisas päevakorda korralduse eelnõu lõpuklasside lubamise kohta kontaktõppele alates 3. maist. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab selle kohta eraldi teate ja avaldab korralduse ning seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Justiitsminister Maris Lauri tegi valitsusele ettepaneku võtta Riigikogu menetlusest tagasi valitsuse 2. detsembril 2019. a algatatud kolm seaduseelnõu ja valitsus kiitis selle ettepaneku heaks. Riigikogu menetlusest võtab valitsus tagasi riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) ja kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE).

Valitsuse istungi kommenteeritud päevakord: https://valitsus.ee/uudised/valitsuse-294-istungi-kommenteeritud-paevakord

Pressikonverentsil osalevad peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, keskkonnaminister Tõnis Mölder ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Koroonaviiruse leviku ohu vähendamiseks toimub valitsuse pressikonverents virtuaalselt algusega kell 12.

Ajakirjanikud, kes soovivad vahetult pärast pressikonverentsi lõppu peaministrit intervjueerida, võivad pressikonverentsi jälgida alates kella 12-st Stenbocki maja Inglisaalis. Selleks palume võimalusel kohal olla kell 11.50. Pressikonverentsi ajal küsimuste esitamiseks peab olema kaasa võetud oma arvuti. Ajakirjanikud, kes ei soovi pressikonverentsi jälgida, kuid soovivad teha peaministriga intervjuud, on Stenbocki majja oodatud kell 12.50. Ühest toimetusest võib Stenbocki majja tulla mitte rohkem kui kaks inimest. Oma osavõtusoovist andke palun teada aadressil press@riik.ee.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://youtu.be/2OrswS4gd98

Venekeelse sünkroontõlkega pressikonverents on jälgitav lingilt: https://youtu.be/g12kBNnRmaY

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus