Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ossinovski, Aab ja Iva

30.11.2017 | 10:22

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 30. november 2017 - Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks kõik 11 päevakorra punkti esitatud kujul. Riigihalduse minister Jaak Aabi palvel lisati päevakorda punkt KOV-ide ühinemistoetuste kohta. Valitsuse pressikonverents toimub kell 12 ja sellel osalevad peaministri ülesannetes Jevgeni Ossinovski, riigihalduse minister Jaak Aab ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Täiendavalt lisati päevakorda riigihalduse minister Jaak Aabi palvel punkt „Kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude algatatud ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemistoetuse suuruse kinnitamine“. Korraldus kiideti esitatud kujul heaks.

Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ja territooriumiosa kohta eraldi võttes arvesse elanike arvu vastavalt rahvastikuregistri andmetele seisuga 1. jaanuar 2017. Saadud ühinemistoetuse summad liidetakse ja makstakse ühe summana moodustunud KOV-ile.

Ühinemistoetuse arvutamise aluseks on haldusreformi seadusega ette nähtud toetuse määr, samuti ühinemistoetuse minimaalne ja maksimaalne suurus. Toetuse ühekordne määr on 50 eurot elaniku kohta, minimaalne ühinemistoetuse suurus 150 000 eurot ja maksimaalne ühinemistoetuse suurus 400 000 eurot ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Tulenevalt ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse elanike arvust, rakendatakse ühinemistoetuse arvutamiseks kolme erinevat toetuste määra, kas ühekordset, lineaarset või kahekordset määra.

Eelnõu järgi saab ühinemise tulemusena moodustunud alla 3000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksus iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühinemistoetust minimaalses suuruses. Kui moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv jääb vahemikku 3001–4999 rakendatakse iga kohaliku omavalitsuse üksuse ühinemistoetuse suuruse arvutamiseks lineaarset valemit. Selle järgi kasvab ühinemistoetus iga järgneva elaniku kohta kuni ühinemistoetuse kahekordse määrani. Kui uue kohaliku omavalitsuse elanike arv on võrdne 5000 või sellest suurem, siis arvutatakse iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetust elaniku kohta kahekordses määras või ühinemistoetuse kahekordses minimaalses või maksimaalses määras. Kui ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv on võrdne 11 000-ga või sellest suurem, arvestatakse ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele 500 000 eurot täiendavalt toetust.

Ühinemistoetus makstakse korralduses nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele välja kolmes osas - ühinemistoetusest üks neljandik 2017. aasta lõpuks, pool ühinemistoetusest 2018. aasta I poolaastal ja ülejäänud summa 2019. aasta I kvartalis. Täiendav toetus eraldatakse lisaks ühinemistoetusele ja kantakse vastavatele kohaliku omavalitsuse üksustele üle 2019. aasta I kvartalis.

Volikogude algatusel ühines 160 kohaliku omavalitsuse üksust ja ühinemise tulemusena moodustus 46 kohaliku omavalitsuse üksust, sealhulgas 4 linna ja 42 valda.

Loe teiste päevakorra punktide kohta lähemalt:
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-301117-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas:  https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Pressikonverentsi saab jälgida ka nutilahenduse kaudu: http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-