Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil Ossinovski, Iva, Tamm ja Luik

14.12.2017 | 10:39

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 14. detsember 2017 - Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks päevakorra punktis nr 1-8 ja 10-19. Need punktid kiideti heaks esitatud kujul. Kaitseminister Jüri Luige ettepanekul lisati päevakorda Riigikogu otsuse eelnõu, millega suurendatakse Eesti kaitseväelaste arvu Afganistani missioonil. Teema avati aruteluks ja kiideti esitatud kujul heaks.

Aruteluks avati päevakorrapunkt omandireformi reservfondi raha kasutamise korra muutmise kohta, mis kiideti heaks täpsustatud sõnastuses. Toetust saab heakskiidetud määruse kohaselt anda  sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele.

Loe heaks kiidetud päevakorra punktide kohta lähemalt:
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-141217-istungi-kommenteeritud-paevakord


Täiendavalt esitas kaitseminister istungile Riigikogu otsuse eelnõu, mis võimaldab Eestil suurendada tegevväelaste arvu Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juhitaval väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis. Valitsus kiitis eelnõu heaks ja saadab arutamiseks parlamendile.

NATO on korduvalt palunud oma kõigilt liikmesriikidel missiooni edu tagamiseks täita kriitilised võimelüngad missiooni struktuuris. Viimati oli täiendavate panuste vajadus päevakorras novembris 2017 toimunud NATO kaitseministrite kohtumisel. 2017. aastal on mitmed riigid lubanud panustada täiendavalt, näiteks USA 4000 sõjaväelasega. Eesti eesmärk on olla solidaarne ja usaldusväärne liitlane, kes muuhulgas panustab aktiivselt rahvusvahelistele sõjalistele operatsioonidele, stabiliseerimaks rahvusvahelist ja seeläbi Eesti enda julgeolekut. Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitiliseks huviks on ühtne ning tugev NATO ja stabiilne üleilmne julgeolekukeskkond, mistõttu on ka Eesti huvides panustada täiendavalt Afganistani.

Pressikonverentsil kell 12 osalevad peaministri ülesannetes Jevgeni Ossinovski,  sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, maaeluminister Tarmo Tamm ja kaitseminister Jüri Luik.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas:  https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Pressikonverentsi saab jälgida ka nutilahenduse kaudu: http://meediaveeb.valitsus.ee/show.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-