Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Helme ja Reinsalu

19.12.2019 | 11:07

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2019 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid  1–6; 9–11; 13–20 ja 24–31.

 

Aruteluks avati punktid 7; 12 ja 22. Punkt 7 „riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“ kinnitati muudatustega. Punkt 12 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ ja punkt 22 „hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ kinnitati esitatud kujul.

 

Valitsus otsustas mitte arutada päevakorrapunkti 8 „valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord“, punkti 21 „riigiteede teehoiukava 2020-2030 kinnitamine ja volituse andmine“ ja punkti 23 „Statistikaameti 2020.–2024. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“.

 


Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja välisminister Urmas Reinsalu

 

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-19122019-istungi-kommenteeritud-paevakord

 

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-