Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Helme, Reinsalu, Aab ja Aeg

28.11.2019 | 11:15

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 28. november 2019 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1–11. Päevakorda lisati kolm punkti.

Rahandusminister Martin Helme ettepanekul lisas valitsus päevakorda punkti „Eesti seisukohad eurorühma 4. detsembri 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 5. detsembri 2019. a istungil“.

Euroala rahandusministrite päevakavas on riikide eelarvekavade kohta Euroopa Komisjoni hinnangute põhjal eurorühma arvamuse kujundamine, eurorühma töörühma esimehe teiseks ametiajaks kinnitamine ja eurorühma 2020. aasta esimese poolaasta tööplaani kinnitamine. Eurorühmale tutvustatakse Hispaania ja Küprose abiprogrammide järgseid ülevaateid ning Kreeka programmijärgset süvendatud järelevalve ülevaadet.

Eurorühma kaasava formaadi kohtumisel tahetakse esiteks saavutada poliitiline kokkulepe Euroopa stabiilsusmehhanismi reformi õiguspaketis, mida on vastavalt euroala tippkohtumise juunis antud juhistele ette valmistatud. Teiseks võetakse kokku senine töö ühtse hoiusekindlustuse süsteemi läbirääkimiste alustamise ettevalmistamiseks ning püütakse kokku leppida järgmiste sammude teekaarti.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil plaanitakse vastu võtta nõukogu järeldused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegiliste prioriteetide kohta, energia toodete maksustamise kohta, kapitaliturgude liidu süvendamise kohta, Euroopa arengukoostöö finantsarhitektuuri kohta ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kliimategevuste töökava. Nõukogu ja komisjon soovivad vastu võtta ühisavalduse krüptovääringute teemal.


Samuti lisati rahandusminister Martin Helme ettepanekul päevakorda punkt „Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelise reservi tegevuste loetelu 2019-2023“. Valitsus otsustas punkti arutelu jätkata kabinetinõupidamisel.


Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepanekul lisas valitsus päevakorda punkti „Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu transpordiministrite 2. detsembri 2019. a istungil“.

Päevakorras on üldise lähenemisviisi kinnitamine teede maksustamise direktiivi ehk Eurovinjeti direktiivi muudatuste teemal. Ühtlasi soovitakse kinnitada üldine lähenemisviis rongireisijate õiguste ja kohustuste määruse osas ning üle-Euroopalise transpordivõrgu väljaarendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise direktiivi osas. Ministrite istungil toimub ka poliitiline mõttevahetus digitaalsete transporditeenuste tuleviku üle ning arutatakse ühtse Euroopa taeva initsiatiivi tulevikku. Täiendavalt arutavad transpordiministrid alternatiivkütuste infrastruktuuri arendamise võimalusi. Eesti tugineb valdavas osas varasematele valitsuses ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) heakskiidetud seisukohtadele.

Vajalik on täiendada varasemaid seisukohti direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (nn Eurovinjeti direktiiv). See puudutab raskeveokitele kohaldatavaid teekasutustasude määrasid. Seni on Eesti läbirääkimistel lähtunud valitsuse 8.02.2018 istungil vastu võetud ja Riigikogu ELAKi 26.02.2018 istungil kinnitatud seisukohtadest.

Läbirääkimiste käigus on Eurovinjeti direktiivi eelnõusse lisandunud raskeveokitele kohaldatavate teekasutustasude varieerimine sõiduki CO2 heite alusel. See võimaldab enam saastavamatelt sõidukitelt kogude rohkem tasu. Kuivõrd selline diferentseerimine ei sisaldunud varasemates seisukohtades on vajalik varasemaid seisukohti vastavalt täiendada.


Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, välisminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Jaak Aab ning justiitsminister Raivo Aeg. Peaminister Jüri Ratas peab lahkuma enne pressikonverentsi lõppu, et osaleda ja pidada kõne Rail Baltica ehituse alguse tähistamisel.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-28112019-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-