Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Helme, Reinsalu ja Kiik

14.11.2019 | 08:57

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 14. november 2019 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1–13. Päevakorda lisati kaks punkti.

Rahandusminister Martin Helme ettepanekul lisati päevakorda ja kiideti heaks punkt „Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu“.

Eelnõu kohaselt muutub teise sambaga liitumine ja sealt lahkumine vabatahtlikuks. Tekib juurde ka võimalus oma pensionivara ise spetsiaalse pensioni investeerimiskonto kaudu juhtida. Teises sambas jäävad kehtima senised maksemäärad – 4% sotsiaalmaksu arvelt ja 2% inimese brutopalgast.

Nii pensioni alles koguvate kui ka seda juba saavate inimeste puhul ei pea midagi tegema need, kes soovivad pensioni kogumist jätkata või oma pensioni edasi saada. Inimesed, kes soovivad sambast lahkuda, peavad esitama avalduse. Teisest sambast saab lahkuda nii koos rahaga kui ka ilma. Võimalik on sissemaksed teise sambasse lihtsalt lõpetada, aga ka jätta kogutud raha pensionifondi või pensioni investeerimiskontole või ka kogutud raha välja võtta.

Teisest sambast saab maksed peatada ja raha välja võtta kuni kaks korda. Makseid saab eelnõu kohaselt hakata uuesti tegema, kui nende lõppemisest on möödunud vähemalt 10 aastat. Avaldusi maksete lõpetamiseks, raha väljavõtmiseks saab esitada kogu aeg, jõustuvad need kolmel korral aastas.

Kui inimene jõuab pensioniikka, saab ta ise otsustada, kuidas raha kasutada – kas võtta kõik välja, sõlmida pensionikindlustusleping eluaegse või tähtajalise pensioni saamiseks või võtta tähtajalist pensioni pakkuv fondipensioni lahendus.

Kui raha võetakse II sambast välja pensioni kogumise ajal, tuleb tasuda väljamakselt tulumaks. Kui raha võetakse välja pensionieas, ei tule eluaegse ja oodatavale elueale jagatud tähtajalise pensioni puhul tulumaksu üldse maksta ning ülejäänud väljamaksete puhul on maksumäär 10%.


Rahandusminister Martin Helme ettepanekul lisati päevakorda ja kiideti heaks punkt ka „Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve ECOFIN) 15. novembri 2019. a istungil“.

Eelarve ECOFIN kohtumise teemaks on 2020. aasta Euroopa Liidu üldeelarve lugemine ministrite nõukogus. Istungi raames toimub lepituskohtumine Euroopa Parlamendiga, mille eesmärgiks on 2020. aasta eelarves kokkuleppele jõuda.

Nii nõukogu kui ka parlament on kujundanud oma seisukohad 5. juunil Euroopa Komisjoni esitatud eelarve eelnõu kohta. Seisukohad erinevad kokku 4,2 miljardi euro võrra kulu- ja 6 miljardi euro võrra maksekohustustes. Mõlema puhul sooviks parlament 2020. aastaks nõukogust suuremat eelarvet. Erimeelsuste lahendamiseks on algatatud tavapärane lepitusprotseduur, mis kestab 29. oktoobrist 18. novembri südaööni.

Lepituskohtumise eesmärk on seisukohtade põhjal koostada 2020. aasta ELi eelarve eelnõu ühistekst. Pärast ühistekstis kokku leppimist annab eelarvele lõpliku heakskiidu parlamendi täiskogu detsembris.

Eesti peab oluliseks, et jõutaks õigel ajal kokkuleppele ja eelarve rakendamine saaks 2020. aastal viivitusteta jätkuda. Selleks on Eesti valmis andma nõukogu eesistujale paindlikkust jõuda sobiva kompromissini. Võrreldes nõukogu positsiooniga eelistab Eesti suurendada „Majanduskasvu ja konkurentsivõime“ valdkonnas Euroopa ühendamise rahastu energia programmi eelarvemahtu.

Komisjoni kavandatud ELi 2020. aasta eelarveprojekti kogumaht on 168,3 miljardit eurot kulukohustustena ja 153,6 miljardit eurot maksetena, mida on vastavalt 1,3 ja 3,5 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Komisjoni ettepanek põhineb muuhulgas eeldusel, et Ühendkuningriik jätkab ELi eelarve rahastamises osalemist ja sellest kasu saamist 2020. aastal ka peale EList lahkumist.


Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja välisminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-14112019-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-