Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Mikser, Reinsalu ning Reps

15.11.2018 | 10:16

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 15. november 2018 – Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks päevakorrapunktid 2.1-12.

Aruteluks avati päevakorrapunkt 1 "Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu", mis võeti esitatud kujul vastu ning päevakorrapunkt 2.2 "Arvamuse andmine kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) kohta". Päevakorrapunkti 2.2 otsustas valitsus esitatud kujul mitte toetada ning esitab Riigikogule eelnõu kohta siseministri ettepanekud.  

Päevakorda otsustati lisada rahandusministri ettepanekul päevakorrapunktina 13 "Pandikirjaseaduse eelnõu". Pandikiri on eriliigiline ja madala riskiga võlakiri, mida saab emiteerida üksnes krediidiasutus (pank). Selle võlakirja tagatiseks on eelkõige nõuded eluasemelaenu võtjate vastu. Eluasemelaenu võtjate jaoks seadus mingeid muudatusi kaasa ei too ja nad jätkavad laenumaksete tasumist nagu varem. Pandikirju emiteerinud panga makseraskuste korral laenuvõtja kinnisvara realiseerimisele ei lähe. Pandikirjad on ühed väikseima riskiga investeerimistooted, kuna pandikirja investoritele on tagatud eeliskohtlemine teiste investorite ees. Pangad peaksid pandikirjade emiteerimiseks uue seaduse kohaselt taotlema Finantsinspektsioonilt täiendava tegevusloa.

Pandikirjaseadus jõustub üldises korras, kuid selleks, et kõigil asjaosalistel oleks piisavalt aega ettevalmistusi teha, võib pandikirju emiteerima hakata alates 1. oktoobrist 2019. Valitsus otsustas päevakorrapunkti "Pandikirjaseaduse eelnõu" esitatud kujul vastu võtta.

Kell 11.30 algaval pressikonverentsil Õpetajate Majas osalevad peaminister Jüri Ratas, välisminister Sven Mikser, justiitsminister Urmas Reinsalu ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-15112018-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/channel/UCy2B86RwjKly8vab4GTg5Fw

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-