Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Saar ning Reinsalu.

19.12.2018 | 12:17

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 20. detsember 2018- Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1-24.

Istungi päevakorda otsustati lisada haridus- ja teadusministri ettepanekul eelnõud kuuele Eesti kõrgkoolile tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019–2021. Halduslepinguga kehtestatakse ülikooli kohustused kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks, sh erandid (näiteks õppekulude hüvitamine, osakoormusega õpe, doktoriõppe rahastamine). Tegevustoetuse riigieelarve vahenditest vähemalt 80 protsenti moodustab baasrahastus ja kuni 20 protsenti tulemusrahastus. Kahepoolsed halduslepingute sõlmimise läbirääkimised on käesoleval aastal toimunud kõigi avalik-õiguslike ülikoolidega ja peamiseks eesmärgiks oli vastutusvaldkondade üle vaatamine ning üliõpilaste vastuvõtu vähendamine väljaspool vastutusvaldkondi, mis lähtusid tööturu prognoosidest. Halduslepingu täitmiseks sõlmib valdkonna eest vastutav minister iga-aastaselt selle rahastamise kokkuleppe. Eelnõu puudutab Eesti Kunstiakadeemiat, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli.

Esitatud punktid avati, kuid otsust hetkel ei langetatud.

Seitsmenda punktina tegi haridus- ja teadusminister ettepaneku lisada valitsuse istungi päevakorda haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine. Valitsus kiitis lisatud päevakorrapunkti heaks.

Kell 12 Stenbocki maja Riigivanemate saalis algaval valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar ning justiitsminister Urmas Reinsalu.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-20122018-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/channel/UCy2B86RwjKly8vab4GTg5Fw

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-