Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Saar, Simson, Sikkut ning Tõniste

29.11.2018 | 09:54

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 29. november 2018 – Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks päevakorrapunktid 1-2, 4-14, 16-17 ning 19-21.

Aruteluks avati päevakorrapunkt 3 "Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu". Punkt kiideti esitatud kujul heaks.

Veel avati aruteluks päevakorrapunkt 15 ""Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korralduse nr 301 „Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused” investeeringute kava kinnitamine“ muutmine."  Ka see punkt kiideti esitatud kujul heaks.

Viimasena avati aruteluks päevakorrapunkt 18 "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030," mis kiideti samuti esitatud kujul heaks.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaministrit asendav kultuuriminister Indrek Saar, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning rahandusminister Toomas Tõniste.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-29112018-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/channel/UCy2B86RwjKly8vab4GTg5Fw

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-