Valitsus toetas kohtunike valveaja lisatasustamist

06.12.2018 | 12:19

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 6. detsember 2018 - Valitsus otsustas võtta riigikogu menetlusest tagasi kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE) ning algatada selle asemel uue eelnõu, mis näeb asenduskohtunike institutsiooni loomise asemel ette kohtunike valveaja tasustamise.

Justiitsministeeriumis valminud ja täna valitsuse heakskiidu saanud eelnõu järgi lisatasustatakse kohtunike valves oldud aeg sarnaselt prokuröridele. Lisatasu suurus ühe valveaja tunni eest on 10 protsenti kohtuniku tunnitasust. Kohtujuristide palka käsitlevad sätted otsustas valitsus eelnõust välja jätta.

Eelnõu link eelnõude infosüsteemis: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/54fadfe3-d734-4c69-b013-0606e169d83a
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-