Valitsus toetas sõbraliku kokkuleppe sõlmimist pikaajalises kohtuasjas

23.12.2010 | 10:55

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas toetada sõbraliku kokkuleppe sõlmimist Eesti Vabariigi vastu Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse esitanud inimesega. Kaebaja leiab, et menetlus tema hagi alusel alustatud tsiviilasjas on olnud ebamõistlikult pikk. Kokku on menetlus kestnud ligi üheksa aastat.

Euroopa Inimõiguste Kohus on teinud valitsusele ettepaneku sõlmida kaebajaga sõbralik kokkulepe ning maksta hüvitis, mis kataks kõik kaebaja varalised ja mittevaralised kahjud ning kulud.

Välisministeerium toetab sõbraliku kokkuleppe sõlmimist, kuna leiab, et kaebaja tsiviilkohtumenetluses esinenud viivitused ei ole süükspandavad kaebajale ning et riik vastutab nende viivituste eest. Kokkuleppe sõlmimist toetavad ka rahandusministeerium ja justiitsministeerium.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-