Valitsus toetas ühtse IKT teenuste mudeli kasutuselevõtmist riigiasutuste töös

21.12.2017 | 16:01

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 21. detsember 2017 - Valitsus toetas tänasel kabinetiistungil info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste kirjeldamise ja hinnastamise mudeli üldiseid põhimõtteid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koordineerimisel võetakse toetuse leidnud mudel aluseks IKT teenuste süstematiseerimisel kõikide ministeeriumide valitsemisalades.

„IKT teenuste ühtlustamine toetab riigireformi eesmärki pakkuda parimaid võimalikke avalikke teenuseid nutikalt ning muuta avalike teenuste kasutamine kiiremaks ja mugavamaks,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et kui me teame, millest teenuse hind koosneb, oskab riik kulusid paremini planeerida ja tekib terviklik ülevaade kogu teenusest. „IKT teenuste hinnastamisel on oluline roll ministeeriumide ja nende allasutuste töös, et oleks võimalik tagada e-riigi jätkusuutlikkus, sealhulgas saada ülevaade teenuste komponentide sisu ja maksumuse võrreldavuse osas,“ rõhutas ta. „Valitsuse toetus selle teemaga edasi tegelemiseks annab kindlust, et erinevad valitsemisalad on valmis ka edaspidi tegema koostööd mudeli komponentide sisustamisel.“

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse  eestvedamisel ja teiste ministeeriumidega koostöös on tänaseks valminud IKT teenuste kirjeldamise ja hinnastamise alusmudel. Nüüd jätkatakse asutustele sobivate IKT teenuste ja kulude kirjeldamise mudeli edasiarendamist ning selle rakendamise väljatöötamist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-