Valitsus tõstis põhikooli- ja gümnaasiumi õpetajate miinimumpalka

18.12.2014 | 10:32

Uudis
    • Jaga

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele kehtestab valitsus põhikooli- ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäära ehk õpetaja miinimumpalga. Vastu võetud määruse kohaselt on alates 2015. aasta 1. jaanuarist õpetaja palga alammäär 900 eurot, seega suureneb see 12,5%. Kehtiv palga alammäär oli seni 800 eurot. 

Järgmisel aastal antakse üldhariduskoolide pidajatele ehk omavalitsustele ja erakoolide omanikele toetust iga õpetaja täisametikoha kohta keskmiselt 1080-eurose brutokuupalga maksmiseks. Omavalitsustele antav õpetajate palgatoetus kasvab võrreldes eelmise aastaga 14,7 miljonit eurot. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-