Valitsuse 10.11.20 istungi kommenteeritud päevakord

10.11.2020 | 16:32

Uudis
    • Jaga

1. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist siseministeeriumi valitsemisala asutustele koroonaviiruse leviku tõkestamisega ja võimalikeks järgmisteks laineteks valmistumisega seotud kuludeks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse siseministeeriumile 4 050 082 eurot, et katta tema valitsemisala asutustele kulud, mis on seotud koroonaviiruse leviku tõkestamisega ja võimalikeks järgmisteks laineteks valmistumisega.

 

2. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Kaitseministeeriumile koroonaviiruse puhangust tingitud eriolukorras Terviseametile osutatud ametiabi kuludeks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse sotsiaalministeeriumi ettepanekul kaitseministeeriumile 359 430 eurot, et hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud kriisis terviseametile osutatud ametiabi kulud.

 

3. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Elering AS-ile elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste maksmiseks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile eraldatakse Vabariigi Valitsuse reservist 8 000 000 eurot Elering AS-ile elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste maksmiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-