Valitsuse 13.12.11 erakorralise istungi kommenteeritud päevakord

13.12.2011 | 16:15

Uudis
    • Jaga

Algus kell 12:00 Sidevahendite kaudu 13.12.2011

1. Eesti seisukohad Portugali finantsabi programmi teise ülevaatuse ja sellega seotud programmi tingimuste muudatuste kohta

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Tüüp: Informatsioon

Rahandusminister Jürgen Ligi teeb valitsusele ettepaneku kinnitada Eesti seisukohad Portugali finantsabi programmi teise ülevaatuse ja sellega seotud programmi tingimuste muudatuste kohta.

Programmis on sätestatud need majanduspoliitilised tingimused ja reformid, mida Portugal peab täitma, et riigile oleks võimalik teha kokkulepitud väljamakseid. Prognoositavalt makstakse jaanuaris Portugalile Euroopa Liidu (EFSF ja EFSM kokku) poolt 5,3 miljardit eurot ja IMFi poolt 2,8 miljardit eurot. Eesti osaleb EFSF poolt Portugalile tehtava makse garanteerimises esmakordselt ja selle suurus selgub kui Komisjon on otsustanud EFSMi (EL eelarve tagatisel antav laenuosa) osamakse.

Vastavalt rahandusministeeriumi ettepanekule Eesti toetab muudatuste sisseviimist Portugali majandusprogrammi. Portugalil tuleb hoolikalt jälgida lubatud struktuurireformide elluviimist, mis aitavad tõsta konkurentsivõimet. Arvestades ebakindlust majanduses ja finantsturgudel tuleb võtta tugevamaid meetmeid fiskaalkonsolideerimisel. Samuti tuleb tegeleda pankade kapitalibaasi tugevdamisega. Programmis seatud tingimused tuleb rangelt täita, et vältida programmi lisafinantseerimisvajaduse tekkimist.

Valitsus arutab küsimust erakorraliselt, kuna selle menetlus Euroopa Liidus on kiireloomuline. Möödunud neljapäeval saatis Euroopa Liidu majandus- ja rahanduskomitee (EFC) sekretariaat Eestile info Portugali finantsabi programmi tingimuste muudatuste menetlemise graafiku kohta. Samal päeval sai rahandusministeerium ka kinnituse, et valminud on Portugali programmi (Memorandum of Understanding, MoU) viimane versioon.

Plaani järgi kiidetakse programmi viimane versioon heaks homsel Euroopa Liidu Nõukogu (justiits- ja siseküsimused) istungil.

Vastavalt Riigikogu otsusele Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist tulenevate kohustuste täitmise kohta, peab enne EL Nõukogu Eesti seisukohad heaks kiitma lisaks Vabariigi Valitsusele ka Riigikogu EL asjade komisjon.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-