Valitsuse 19.8 istungi kommenteeritud päevakord

18.08.2021 | 15:09

Valitsuse istung algab Stenbocki majas neljapäeval kell 10. Kell 12 toimub Stenbocki maja pressiruumis valitsuse pressikonverents. Kava kohaselt osalevad pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kaitseminister Kalle Laanet ja siseminister Kristian Jaani.
    • Jaga

1. Eesti kodakondsuse andmine (53 isikut)
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsus 53 inimesele, kes kõik vastavad kodakondsuse saamise tingimustele.

 

2. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust inimesele, kes ei täida Eesti seadusi. Taotlejat on karistatud 41 korral väärtegude toimepanemise eest. Kahe väärteo karistatus on kustumata.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust isikule, kes ei järgi Eesti põhiseaduslikku korda või ei täida Eesti seadusi.

3. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust isikule, keda on neljal korral karistatud kriminaalkorras ja kes on toime pannud 16 väärtegu. Tema karistatus ei ole kustunud.

4. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust isikule, keda on viiel korral karistatud kriminaalkorras ja kes on toime pannud 10 väärtegu. Isiku karistatus on praeguseks kustunud.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust isikule, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.

5. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust isikule, keda on kahel korral karistatud kriminaalkorras ja kes on toime pannud 9 väärtegu. Ühe väärteo karistatus on kustumata.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust isikule, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.

6. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust isikule, keda on kolmel korral karistatud kriminaalkorras ja kes on toime pannud neli väärtegu. Isiku karistatus on praeguseks kustunud.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust isikule, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.

7. Vabariigi Valitsuse 2. märtsi 2006. a korralduse nr 145 "Eesti kodakondsuse andmine" punkti 1 alapunkti 25 kehtetuks tunnistamine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku tunnistada kehtetuks valitsuse korraldus, millega anti Eesti kodakondsus isikule tingimusel, et ta vabastatakse senisest kodakondsusest. Menetluse käigus tuvastati, et inimene kasutas Eesti kodakondsuse taotlemisel pettust, samuti pole ta loobunud oma senisest kodakondsusest.

8. Vabariigi Valitsuse 2. märtsi 2006. a korralduse nr 145 "Eesti kodakondsuse andmine" punkti 1 alapunkti 24 kehtetuks tunnistamine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku tunnistada kehtetuks valitsuse korraldus, millega anti Eesti kodakondsus isikule tingimusel, et ta vabastatakse senisest kodakondsusest. Menetluse käigus tuvastati, et inimene kasutas Eesti kodakondsuse taotlemisel pettust, samuti pole ta loobunud oma senisest kodakondsusest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus