Valitsuse 24.10.2019 istungi kommenteeritud päevakord

23.10.2019 | 16:33

Uudis
    • Jaga

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.


1. Arvamuse andmine alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) kohta
Esitaja: maaeluminister Mart Järvik
Tüüp: Arvamuse andmine

Riigikogu 13 liikme 25. septembril algatatud seaduseelnõu, mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele suuremad õigused oma territooriumil alkoholimüügi reguleerimiseks. Valitsuse arvamus tuleb esitada 1. novembriks majanduskomisjonile.

2. Eesti kodakondsuse andmine (D. N.)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse Eesti kodakondsus isikule, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ning sealt reservi arvatud.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust isikule, kes on kaadrisõjaväelasena teeninud välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud. Seadus võimaldab teha erandi isikule, kes on olnud sünniga Eesti kodakondsuse omandanud isikuga abielus vähemalt viis aastat ja see abielu ei ole lahutatud.

Siseminister teeb ettepaneku anda isikule Eesti kodakondsus, kuna ta on olnud abielus sünniga Eesti kodakondsuse omandanud isikuga üle 12 aasta ja nende abielu ei ole lahutatud. Ei ole andmeid, mis välistaksid isikule Eesti kodakondsuse andmise, samuti puuduvad andmed nagu kujutaks tema teenimine välisriigi relvajõududes üle 10 aasta tagasi ohtu Eesti Vabariigile.

3. Eesti kodakondsuse andmine (10 isikut)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus kümnele eelnõus nimetatud isikule, kuna nad on täitnud kodakondsuse seaduses ettenähtud kodakondsuse saamise tingimused ning nende suhtes puuduvad kodakondsuse seaduses sätestatud alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

4. Eesti kodakondsuse andmine (9 isikut)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus üheksale eelnõus nimetatud isikule, kuna nad on täitnud kodakondsuse seaduses ettenähtud kodakondsuse saamise tingimused ning nende suhtes puuduvad kodakondsuse seaduses sätestatud alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

5. Eesti kodakondsuse andmine (10 isikut)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus kümnele eelnõus nimetatud isikule, kuna nad on täitnud kodakondsuse seaduses ettenähtud kodakondsuse saamise tingimused ning nende suhtes puuduvad kodakondsuse seaduses sätestatud alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

6. Eesti kodakondsusest vabastamine (17 isikut)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku vabastada Eesti kodakondsusest 17 isikut.

7. Valitsusdelegatsiooni moodustamine Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu Ülemaailmsel Raadioside Konverentsil osalemiseks ja volituse andmine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt moodustatakse valitsusdelegatsioon 28. oktoobrist 22. novembrini 2019. a Sharm El Sheikhis, Egiptuses toimuval Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union, ITU) ülemaailmsel raadioside konverentsil osalemiseks.

Delegatsiooni kuuluvad neli tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti esindajat, üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ja kaks kaitseväe küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse esindajat.

Raadioside konverents toimub iga nelja aasta tagant. Konverentsil lepitakse kokku raadiosageduste kasutamine, selleks et raadiosageduste kasutamine ei tekitaks häireid. Nt kui lepitakse konverentsil kokku raadiosagedusala mobiilse lairiba teenuse jaoks (ehk järgmise põlvkonna mobiilsideteenuse (5G) jaoks), siis peavad riigid seda järgima ega tohi samas sagedusalas kasutada teisi teenuseid. Selliselt toimides ei tekitata riikide vahel raadiohäireid. 5G jaoks uute raadiosageduste kasutuselevõtt tagab piisava ressursi järjest kasvavale mobiilse lairiba vajadusele, kuna internetiga ühendatakse järjest enam seadmeid. Eesti tarbija jaoks tähendab see veelgi kiiremat internetti.

Sama oluline on saada raadiosageduste teemal kokkuleppeid ka teiste teenuste ja süsteemide osas nagu ühtsed raadiosagedused merehäda teenuste jaoks (et jahtidel olevad inimesed saaksid päästetud), lennunduse ohutusside süsteemidele (et toimiks side lennuki ja lennujuhtimise keskuse vahel), ühtlustatud raadiosagedused raadioamatööridele (et Eesti raadioamatöörid saaksid suhelda teiste riikide raadioamatööridega) jne.

ITU kui ÜRO eriorganisatsioon tegeleb elektroonilise side valdkonna reguleerimise ja standardimisega, raadiosageduste kasutuse korraldamisega ning elektroonilise side taristu arengu koordineerimisega maailma mastaabis. Eesti Vabariik on ITU liige alates 19. maist 1922, liikmelisus taastati 22. aprillist 1992. a. ITU liikmeks on 193 riiki.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-