Valitsuse 24.11.2016 istungi kommenteeritud päevakord

23.11.2016 | 19:34

Uudis
    • Jaga

Valitsuse istung algab Stenbocki majas kell 10. Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, kaitseminister Margus Tsahkna ja siseminister Andres Anvelt.

Pressikonverents algab kell 12 Stenbocki maja pressiruumis. Palume kohal olla hiljemalt kell 11.45. Ajakirjanikud, kes on huvitatud uue valitsuse istungi algusminutite ülesvõtmisest, olge palun kohal kell 9.30. Soovist osaleda istungi algusminutite ülesvõtmisel, andke palun eelnevalt teada aadressil press@riik.ee

Lisainfo: Kateriin Pajumägi 56 498 580

 

1. Informatsioon Vabariigi Valitsuse töökorraldusest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot
Tüüp: Informatsioon

 

Riigisekretär annab ametisse astunud valitsusliikmetele ülevaate valitsuse töökorraldusest. Ülevaates käsitletakse, kuidas on korraldatud ministri töö valitsuse liikmena, suhtlemine Riigikoguga ning osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

 

2. Informatsioon peaministri ja ministrite asendamise kohta
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot
Tüüp: Informatsioon

 

Riigisekretär esitab informatsiooni peaministri ja ministrite asendamise kohta.

 

3. Informatsioon ministrite pädevuse kohta ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkondade kohta
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot
Tüüp: Informatsioon

 

Valitsus otsustab ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad. Valitsuse koosseisu kuulub 15 liiget. Varasemaga võrreldes on ettevõtlusministri portfell täienenud infokommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga ja ametinimeks saab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Teiste ministrite ametinimed muutunud ei ole.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusalas on lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas olevale ka väliskaubanduse valdkond, mis on välisministeeriumi valitsemisalas. Ministril ei ole välisministeeriumi juhtimispädevust, kuid ta saab suunata väliskaubanduse valdkonnaga seotud struktuuriüksuste tegevust.
 

Selguse huvides on korralduses täiendavalt välja toodud ka mõnede ministrite vastutusvaldkonda kuuluvad ametid ja inspektsioonid, hallatavad riigiasutused, avalik- õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud ning äriühingud.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda on lisatud mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut, mis on loomisel ja mille töö alustamine on planeeritud 2017. aasta esimesse poolaastasse. Tegemist on Eesti ja Soome poolt loodava mittetulundusühinguga, mis hakkab arendama X-teed, et tekiks võimalus piiriülesteks e-teenusteks, näiteks kahe riigi äriregistri vaheliseks infovahetuseks.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnast on välja jäetud Eesti E-Tervise Sihtasutus, sest alates 1. jaanuarist 2017 lõpetab sihtasutus oma tegevuse ja tema ülesanded lähevad üle Tervise ja Heaolu Infotehnoloogiakeskusesse (TEHIK), mis hakkab kuuluma nii sotsiaalkaitseministri kui ka tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda.

 

4. Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja riigi eelarvestrateegia eelnõude koostamisest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot, rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Ülevaade

 

Riigikantselei esitab valitsusele teadmiseks ülevaate valitsuse tegevusprogrammi koostamise põhimõtetest ja ajakavast. Valitsus kavandab oma tööd tegevusprogrammi abil. Tegevusprogrammis sätestatakse koalitsiooni tegevuskava elluviimiseks vajalikud täpsemad ülesanded, nende eest vastutavad ja kaasvastutavad ministrid ning tähtajad.

 

5. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 28. novembri 2016. a kohtumisel
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumine toimub 28. novembril. Istungil osalemise volituse saab välisministeeriumi asekantsler välismajanduspoliitika ja arengukoostöö küsimustes Väino Reinart.

Kohtumisel arutatakse Euroopa arengukonsensuse uuendamist, ELi suhteid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega pärast aastat 2020 ning rände ja arengu omavahelisi seoseid. Täiendavalt toimub ka energia- ja arenguteemaline arutelu. Eesti lähtub senistest seisukohtadest, mis on kinnitatud samateemalisteks kohtumisteks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-