Valitsuse 29.01.2021 erakorralise istungi kommenteeritud päevakord

29.01.2021 | 18:00

Sidevahendite kaudu
    • Jaga

1. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine

Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
Tüüp: Korralduse eelnõu


Nähakse ette erisused üle Eesti riigipiiri tulijatele, et vaktsineeritud ja läbipõdenud ei pea olema isolatsioonis.

Üldine kord näeb ette, et kõrge nakkusriskiga riigist Eestisse saabuv isik peab Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas. Eneseisolatsiooni aega on võimalik lühendada kahe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-COV-2 testiga, millest esimene on võimalik teha enne Eestisse saabumist või selle järgselt ning teine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Muudatusega nähakse ette, et nimetatud 10-kalendripäevast eneseisolatsiooni ja COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-COV-2 testimise nõudeid, sealhulgas isikutele, kes saabuvad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või kolmandast riigist, ei kohaldata isikute suhtes, kes:

  • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
  • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Korraldusega ühtlustatakse viiruse üle-eestilise ulatusliku leviku tõttu Eestis kehtivaid piiranguid.

Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab selle kohta eraldi pressiteate.

2. Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele

Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik
Tüüp: Korralduse eelnõu

Korraldusega kehtestatakse jätkuvalt karantiini nõue COVID-19 haigele ja tema lähikontaktsele.

Võrreldes kehtiva korraldusega nähakse ette erandid, mille kohaselt ei pea lähikontaktsena karantiini jääma viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud inimesed. Samuti lühendatakse lähikontaktse karantiiniperioodi 14 kalendripäevalt 10 kalendripäevale.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-