Valitsuse 8.nädala eelinfo

19.02.2016 | 16:01

Uudis
    • Jaga

Peaminister

Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 13.00 valitsusliidu nõupidamine

 
Teisipäev, 23. veebruar 2016

Kell 18.00 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsertaktus Vanemuise Kontserdimajas, peaminister esineb kõnega.
NB! Kontsertaktust saab jälgida valitsuse veebilehel aadressil www.valitsus.ee

 
Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine Tallinnas:

Kell 7.33 Riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal

Kell 9.00 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

Kell 9.40 kohtumine akadeemiliste organisatsioonidega Stenbocki majas

Kell 10.00 jumalateenistus Toomkirikus

Kell 12.00 Eesti Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

Kell 13.30 Riigi teaduspreemiate, F.J.Wiedemanni keeleauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmine Teaduste Akadeemia saalis

Kell 18.00 Vabariigi Presidendi ja pr Ieva Ilvese vastuvõtt Estonia teatris ja kontserdisaalis

 
Neljapäev, 25. veebruar 2016

Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 15.15 kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku hr Vytenis Andriukaitis’ega

Hilisõhtul siirdub peaminister Riiga Balti Ministrite Nõukogu istungile. 
Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel +372 588 4345 või ave.tampere@riigikantselei.ee

 
Reede, 26. veebruar 2016

Balti Ministrite Nõukogu istung Riias - Eesti, Läti ja Leedu peaministrite traditsiooniline  kohtumine, kus Taavi Rõivasel, Algirdas Butkevičiusel ja Māris Kučinskisel on kavas rääkida arengutest julgeolekukeskkonnas, selle mõjust majandusele ning koostööst kaitse-, energia- ja taristuprojektides. Lisaks arutatakse strateegilise kommunikatsiooni alaseid väljakutseid. Pärast kohtumist esineb peaminister kõnega Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias, kus on põhifookuses e-ühiskond ja Eesti õppetunnid.
Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel +372 588 4345 või ave.tampere@riigikantselei.ee

 


Riigikantselei

Neljapäev, 25. veebruar 2016


Justiitsministeerium

Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kell 14 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu sisekaitseakadeemia pidulikul rivistusel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale.

Kell 15 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu istungil.
 

 
Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud üritustel – riigilipu heiskamisel, pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile ja kaitseväe paraadil. Justiitsminister osaleb ka riigi teaduspreemiate ja kultuuri-ja spordipreemiate kätteandmisel Eesti Teaduste Akadeemia  maja saalis.
 

 


Keskkonnaministeerium

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Keskkonnaminister Marko Pomerants esineb Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Kunda gümnaasiumis.

Teisipäevast neljapäevani osaleb Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap Sarajevos toimuval Euroopa ja Vahemere maade Taimekaitseorganisatsiooni karantiinsete metsakahjustajate töögrupi nõupidamisel, kus peamisteks teemadeks on ohtlike invasiivsete kahjustajate eest mitme puuliigi kaitseks välja töötatud fütosanitaarsete meetmete hindamine ning karantiinsete kahjustajate riskianalüüs.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, 5330 3448, kadri.kauksi@envir.ee.
 

 
Neljapäev, 25. veebruar 2016

Kell 13 toimub Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi korraldatav võõr- ja probleemliikide infopäev Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14). 
Lisainfot leiab aadressilt http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/voor-ja-probleemliikide-...

Kell 14 toimub Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Kõmsi rahvamajas (Keskuse tee 3), kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti vastuseid ettepanekutele.
Lisainfot leiab aadressilt http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/puhtu-laelatu-looduskait...

Kell 16 toimub Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava avalik koosolek Palmse looduskeskuses, kus tutvustatakse kaitsekorralduskava avalikustamise perioodil tehtud muudatusi. Oodatud on maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
Lisainfo: Imbi Mets, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

Kell 18 toimub Eesti Ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaameti korraldatav loodusõhtu „Rasvatihane ja teised tihased", kus tihaseaasta koordinaator Margus Ots tutvustab kõiki Eestis elavaid tihaseid. 
Lisainfo: Ave Huugen, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 504 7219,

 
Reede, 26. veebruar 2016


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves annab minister Kristen Michalile üle lipniku sõjaväelise auastme. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda@mkm.ee

 
Teisipäev, 23. veebruar 2016

Minister Liisa Oviir kohtub Hispaania suursaadiku D. Fernando García Casas’ega. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa@mkm.ee

Minister Liisa Oviir kohtub ettevõtluse tugistruktuuride teemal maaeluminister Urmas Kruusega. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa@mkm.ee

Ministrid Kristen Michal ja Liisa Oviir osalevad nullbürokraatia komisjoni koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda@mkm.ee

 


Siseministeerium

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Siseminister Hanno Pevkur esindab Eestit Brüsselis toimuval EL justiits- ja siseministrite nõukogu istungil. Kohtumisel loodetakse saavutada poliitiline kokkulepe Schengeni piirieeskirja muudatuseelnõu suhtes ning arutatakse Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomise ja rändekriisi haldamisega seotud küsimusi. Eraldi punktina käsitletakse Schengeni ala toimimist seoses sisepiiridel kontrollide ajutise taaskehtestamise ja jätkamise vajadusega.

 


Sotsiaalministeerium

Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb kohtumisel Memento liikmetega.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu arupärimistele.

 
Teisipäev, 23. veebruar 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna annab seoses Vabariigi aastapäeva tähistamisega Gustaf Adolfi Gümnaasiumis 9. klassile tundi teemal „erinevad kultuurid tänapäeva ühiskonnas“.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Vanemuise kontserdisaalis toimuval Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel.

 
Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud üritustel.
 

 
Neljapäev, 25. veebruar 2016

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske osaleb AS Hoolekandeteenused nõukogu koosolekul.

 
Reede, 26. veebruar 2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Haigekassa Nõukogu nõupidamisel.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Keeletegu 2015 peaauhinna laureaadi valimistel.

 


 

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-