Valitsuse istung on alanud

05.12.2013 | 10:12

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis neljapäeval, 5. detsembril kell 10.00 Stenbocki majas alanud istungil heaks päevakorrapunktid 3-9, 11 ja 13-22. Need päevakorrapunktid kiideti heaks istungile esitatud kujul. Aruteluks avati punktid 1, 2, 10 ja 12.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul lisati valitsuse istungi päevakorda punkt nr 21, mis puudutab volituse andmist riskikapitalifondi osakute omandamiseks.

Eelnõu kohaselt volitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi omandama Eesti Arengufondi poolt asutatud fondivalitseja AS SmartCap moodustatud lepingulise riskikapitalifondi “Early Fund II” täiendavaid osakuid.

Rahandusministri ettepanekul lisati päevakorda ka punkt nr 22, mis puudutab Eesti seisukohtasid Küprose finantsabi programmi teise ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta.

Küprose finantsabi programmi teine kvartaalne ülevaatus toimus 29.10.-08.11.2013. Troika esindajate hinnangul täidab Küpros vastastikuse mõistmise memorandumis seatud tingimusi ja programmi rakendatakse edukalt. Peale ülevaatuse heakskiitmist Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) liikmete poolt saab Küpros järgmise väljamakse ESMist detsembri teises pooles.

Heakskiidetud päevakorrapunktide kohta saab lugeda lähemalt: http://valitsus.ee/et/uudised/76828/valitsuse-05.12.2013-istungi-kommenteeritud-päevakord

Aruteluks avatud päevakorrapunktide kohta jälgi teateid otse valitsuse istungilt:

http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/otse-valitsuse-istungilt

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-