Valitsuse istung on alanud

18.12.2014 | 10:25

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis neljapäeval, 18. detsembril kell 10.00 Stenbocki majas alanud istungil heaks päevakorrapunktid 1, 2, 4 – 12, 14 – 23.2, 24 – 28 ja 30 – 31. Need päevakorrapunktid kiideti heaks istungile esitatud kujul.

Aruteluks avati punktid 3,13, 23.3, 33, 34, 35

Istungi alguses otsustati päevakorda lisada punktid 33. "Eesti lõimumiskava 2008-2013" lõpparuanne, 34. Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2014-2017, 35. Vabariigi Valitsuse 18. aprilli 2013. a määruse nr 63 "Kaitsepolitseiameti ametnike palgaastmetele vastavad, sealhulgas diferentseeritud palgamäärad, nende rakendamise alused ja erisused lähtuvalt ametialaste ülesannete iseloomust" muutmine 

Istungi päevakorrast otsustati välja arvata  punkt 29. Volituse andmine sihtasutuste Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Läänemaa Haigla ja Rapla Maakonnahaigla baasil uute sihtasutuste asutamiseks .

Heakskiidetud päevakorrapunktide kohta saab lugeda lähemalt: https://valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-18122014-istungi-kommenteeritud-paevakord

Aruteluks avatud päevakorrapunktide kohta jälgi teateid otse valitsuse istungilt:

https://valitsus.ee/et/uudised/istungid/otse-valitsuse-istungilt

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-