Valitsuse istung on alanud

17.12.2015 | 10:18

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis neljapäeval, 17. detsembril kell 10.00 Stenbocki majas alanud istungil heaks päevakorrapunktid 1-3, 5-13, 15-26 ja 28-29. Need päevakorrapunktid kiideti heaks istungile esitatud kujul. Aruteluks avati punktid 4, 14 ja 27.

Heakskiidetud päevakorrapunktide kohta saab lugeda lähemalt: https://valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-17122015-istungi-kommenteeritud-paevakord

Päevakorda lisandus kolm punkti (30, 31 ja 32):

30. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 75 „Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine” muutmine 

Määrus kehtestatakse 1. jaanuarist 2016. a jõustuva lastekaitseseaduse rakendamiseks.

Kui kehtiva perekonnaseaduse on rahvusvahelise lapsendamise ja lapsendamise komisjoni teenindamise ülesanne pandud Sotsiaalministeeriumile, siis alates 1. jaanuarist 2016. a jõustuva perekonnaseaduse kohaselt täidab seda ülesannet Sotsiaalkindlustusamet. Seega antakse rahvusvahelise lapsendamise korralduse rakendustegevus Sotsiaalministeeriumilt üle Sotsiaalkindlustusametile.


31. Riigikogu otsuse „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 kinnitamine“ eelnõu

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–2030 on valdkonna arengukava ja koostatakse kui strateegiline dokument riigieelarve seaduse alusel. Maapõueseaduse kohaselt kinnitab põlevkivi arengukava Riigikogu.


32. Maaeluministrile halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine 

Eelnõu kohaselt volitatakse maaeluministrit sõlmima halduslepingut Maaelu Edendamise Sihtasutusega (edaspidi MES) Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rahastamisvahendi rakendamiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-