Valitsuse istung läbi, kell 12.00 algab pidulik pressikonverents

22.12.2005 | 11:49

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsuse istung on lõppenud. Kell 12.00 algaval pidulikul pressikonverentsil Stenbocki maja riigivanemate saalis osalevad kõik valitsuse liikmed. Pressikonverentsi on võimalik kuulata reaalajas ka interneti vahendusel: http://www.riik.ee/brf/?id=1222

Päevakorrapunkti nr 18 arutamine otsustati istungil edasi lükata kell 16.00 algavale valitsuskabineti nõupidamisele.

Materjalid valitsuse istungi päevakorrapunktide kohta:
Martin Ja¹ko: tel 693 5770, Martin.Jasko@riigikantselei.ee
Kersti Luha: tel 693 5713, Kersti.Luha@riigikantselei.ee
Yve Maloverjan: tel 693 5719, Yve.Maloverjan@riigikantselei.ee

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-