Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 1. aprill 2021

01.04.2021 | 10:30

Videoühenduse kaudu, algus kell 10.15
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku tõkestamise küsimusi.

2. Riigi eelarvestrateegia 2022-2025 ja 2022. aasta riigieelarve eelnõudest
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Valitsuse liikmed hakkavad arutama riigi eelarvestrateegiat ning saavad ülevaate peamistest majandusnäitajatest ja rahandusministeeriumi prognoosist. Majandusprognoos avalikustatakse esmaspäeval, 5. aprillil. Riigi eelarvestrateegia arutelud kestavad läbi aprillikuu.

3. Riigi 2021. aasta lisaeelarve meetmete põhimõtetest
Esitaja: asjaomased ministrid

Valitsuse liikmed arutavad riigi 2021. aasta lisaeelarve meetmete põhimõtteid.

4. Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanekust
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Heaolu arengukava koostamise ettepanekus selgitatakse selle koostamise eesmärki ja vajadust, samuti antakse ülevaade valdkonna hetkeolukorrast ja olulisematest ees seisvatest ülesannetest ning esitatakse esialgne hinnang valdkonna arengukava rakendamisega kaasnevale eeldatavale mõjule. Lisaks kirjeldatakse arengukava koostamise protsessi ja ajakava.

Arengukava koostamise ettepaneku uuendamisel on arvestatud Siseministeeriumi märkustega.

5. Analüüsist ja ettepanekutest Eesti rahvusvahelise arengukoostöö edendamiseks
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister esitab analüüsi ja ettepanekud Eesti rahvusvahelise arengukoostöö edendamiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus