Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 10. juuni 2021

10.06.2021 | 10:43

Kabinetinõupidamine toimub Stenbocki majas ja algas kell 10.15.
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

2. Transpordi ja liikuvuse arengukavast 2021–2035
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tutvustab valitsusele „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035“. Arengukava on koostatud 15 aastaks, kuna paljud valdkonnas toimuvad muutused, näiteks Rail Balticu ehitamine või Tallinna-Helsingi tunneli ehituse kaalumine, on pikaajalised protsessid, mille tulemused avalduvad pikema aja jooksul. Samuti on arengukava kooskõlas riikliku arengustrateegiaga „Eesti 2035“.

3. Siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi täiendavatest koostöökohtadest
Esitaja: siseminister Kristian Jaani

Ministrid tutvustavad valitsuse liikmetele valdkondade koostöövõimalusi.

4. Merevõimekusest siseministeeriumi, kaitseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi baasil
Esitaja: siseminister Kristian Jaani

Siseminister esitab ülevaate mereliste ülesannete ja ressursside ühendamise võimalikkusest.

5. Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise koostööplatvormi põhimõtetest
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, välisminister Eva-Maria Liimets

Valitsus liikmed arutavad Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise valdkondade koostöö põhimõtteid.

6. Informatsioon julgeolekuolukorrast
Esitaja: julgeolekuasutuste juhid

Valitsuse liikmed saavad regulaarse ülevaate julgeolekuolukorrast.

7. Digitaliseeruva majanduse uute maksureeglite ja üleilmse kasumimaksu alammäära väljatöötamisest OECDs
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

OECD-s toimuvad läbirääkimised digitaliseeruva majanduse üleilmsete maksureeglite reformi üle, et k.a juuli alguseks pakkuda välja lahendus. Väljapakutav lahendus sisaldab kahte sammast: 1) muuta hargmaiste kontsernide kasumi maksustamise reegleid, jaotades maksustamisõiguse riikide vahel ümber rohkem tarbijate asukohariikide ehk tururiikide kasuks; 2) piirata riikidevahelist maksukonkurentsi üleilmse ettevõtte kasumimaksu alammäära kehtestamisega.

Eesti võib saada seeläbi maailma suurimatelt kontsernidelt senisest rohkem maksutulu, kuid kasumimaksu alammäär võib vähendada Eesti ettevõtte tulumaksusüsteemi konkurentsivõimet ning panna Eestis tegutsevaid rahvusvahelistesse kontsernidesse kuuluvaid ettevõtjaid varasemaga võrreldes kehvemasse seisu.

Valitsuse liikmed arutavad OECD maksureformi mõjusid ja võimalikku tegevust tagajärgede leevendamiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus