Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 12. aprill 2021

12.04.2021 | 17:11

Videoühenduse kaudu, algus kell 17.
    • Jaga

1. Riigi kinnisvarapoliitika põhimõtetest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsuse liikmed arutavad riigi kinnisvarapoliitika põhimõtteid. Tegemist on teejuhiga keskvalitsuse asutustele, ametitele ja teenusepakkujatele hoonestatud kinnisvarakeskkonna korraldamisel.

 

2. Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030
Esitaja: maaeluminister Urmas Kruuse

Eestil puudub seni põllumajanduse, kalanduse ning maa- ja rannapiirkondade arengut hõlmav juhtiv arengustrateegia. Maaeluminister tutvustab valitsuse liikmetele arengukava, mille üldeesmärk on Eesti toidu populaarsus ja toidusektori ettevõtete edukus; hoitud elukeskkond ja elurikkus ning maa- ja rannakogukondade elujõulisus.

 

3. ASi Operail mittestrateegiliste äride erastamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium aktsiate valitsejana on teinud ASi Operailile ülesandeks valmistada ette erastamine selliselt, et riigile jääks kontroll strateegiliselt tähtsa raudtee kaubaveo osas ning, et mittestrateegiliste äride müügist saadav tulu võimaldaks kindlustada raudteekaubavedude paremat teeninduskvaliteeti ja keskkonnasäästu investeeringuid.

 

4. Analüüsist ja ettepanekutest töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, sh uute sihtrühmade kaasamiseks ja töötushüvitiste majandustsükliga kohandamiseks
Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik esitab ettepanekud Eesti töötuskindlustussüsteemi muutmiseks.

 

5. Soodustingimustel vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide reformimisest
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teeb ettepanekud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide üleminekuperioodiga reformimiseks. Reformi täpsemad asjaolud räägitakse läbi sooduspensionite sihtrühmadega ja tuuakse välja soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuses, mille valmimine on kavandatud 2021. aasta septembriks.

 

6. Konkurentsiameti rahastusmudelist
Esitaja: justiitsminister Maris Lauri

Valitsuse liikmed arutavad konkurentsiameti rahastusmudelit seoses EL õigusest tulenevate ametiülesannete lisandumisega.

 

7. Inimõigusdiplomaatia alustest ja tegevuskavast (inimõiguste kaitsmine ja edendamine, mh tehnoloogia abil, ning inimõiguste peavoolustamine välissuhtluses ja koostöös)
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister Eva-Maria Liimets esitab valitsuse liikmetele arutamiseks esmakordse inimõigusdiplomaatia tegevuskava. Eesti inimõigusdiplomaatia on olnud järjepidev ja püsinud sarnasel kursil aastakümneid, kaitstes inimõigusi maailma kõige haavatavamates rühmades, eelkõige naiste, laste ja põlisrahvaste õigusi; samuti on Eesti keskendunud sõna- ja väljendusvabaduse ning meediavabaduse kaitsele. Oluliseks inimõigusdiplomaatia valdkonnaks Eesti jaoks on ka demokraatia edendamine, sh kodanikuühiskonna toetamine.

 

8. Metsanduse arengukava strateegilisest mõjude hindamisest
Esitaja: keskkonnaminister Tõnis Mölder

Metsanduse arengukava aastani 2030 (edaspidi MAK2030) koostamise protsess on algsest ajakavast tänaseks kaks aastat maas, kuna 2019-2020 ei leitud avalike hangetega mõjude hindajat. Käesoleva aasta alguses kiideti heaks viimasele riigihankele, mis sel korral oli ka rahvusvaheline, laekunud ühispakkumus Eesti ettevõtetelt ning mõjude hindamise protsess on alanud. Mõjude hindamine lõppeb orienteeruvalt 2022. aasta teises pooles ning seejärel esitatakse MAK2030 eelnõu Riigikogule.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus