Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 13. mai 2021

13.05.2021 | 10:05

Algus kell 10.15. Stenbocki maja ja videoühenduse kaudu.
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 tingitud hädaolukorra lahendamisega seotud küsimusi.

2. Patsiendikindlustuse põhimõtetest
Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustab valitsuse liikmetele patsiendikindlustuse seaduse eelnõu, mis on läbinud ministeeriumite kooskõlastusringi 2019. aastal. 2019. aastal kooskõlastusele saadetud eelnõu põhimõtteid tutvustatakse, et otsustada edasiste tegevuste kavandamist.

3. Eesti liitumine Uus-Meremaa ja Prantsusmaa algatatud Christchurch Call avaldusega (veebist terroristliku ja ekstremistliku sisu eemaldamisele pühendatud poliitiline deklaratsioon)
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

15. märtsil 2019 toimus Uus-Meremaal Christchurchis terrorirünnak kahele mošeele, mida ründaja samal ajal veebis reaalajas edastas. 15. mail 2019 kutsusid Prantsusmaa President E. Macron ja Uus-Meremaa Peaminister J. Ardern kokku riikide ja tehnoloogia sektori juhid, et kokku leppida poliitilises avalduses ja allkirjastada ühisavaldus Pariisis - Christchurch Call. Allakirjutanud deklareerivad, et kellegi pole õigust jagada ja luua internetis terroristlikel või vägivaldsetel eesmärkidel infot ning lubatakse astuda samme sellise sisu kõrvaldamiseks veebist. Valitsuse liikmed arutavad Eesti liitumist avaldusega.

4. Analüüsist ja ettepanekutest kohalike omavalitsuste ülesannete ja rahastamise ülevaatamiseks, suurendades omavalitsuste rolli detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega viidi ellu haldusreform, mille fookuseks oli võimekamate suurema elanike arvuga kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) moodustamine. Selles protsessis ei viidud läbi muudatusi KOVide ülesannetes, korralduses ja finantseerimise aluspõhimõtetes, mis olid küll haldusreformi eesmärgid, kuid tuli ellu viia järgmistes etappides. Valitsuse liikmed arutavad teemaga seotud küsimusi.

5. Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud taotlustest, mille puhul võidakse kodakondsus anda üksnes erandina
Esitaja: siseminister Kristian Jaani

Valitsuse liikmed arutavad erandina Eesti kodakondsuse andmist kahele inimesele, keda on kriminaal- ja väärteokorras karistatud, kuid kelle karistatus on kustunud.

6. Võrdse kohtlemise eest vastutavate Euroopa Liidu ministrite ühisavaldusest
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister tutvustab valitsuse liikmetele Prantsusmaa 17. mai rahvusvahelise IDAHOT ehk homo-, bi- ja transfoobia vastase päeva avaldust, millega kutsutakse EL liikmesriike ühinema.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus